Сиздердин көңүлүңүздөргө Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын сайты тартууланууда. Бир нече жылдардын аралыгында биз Кыргыз Республикасынын Президентине түздөн-түз баш ийүүчү өз алдынча түзүм болуп саналабыз. Иш башкармасынын ишмердиги Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жобо менен жөнгө салынат.