2020-жылдын 6-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу А.И. Мамбетов “Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын “Клиникалык ооруканасы” мамлекеттик мекемесинин коллективине анын жаңы директору – башкы врачы Расул Султангазиевди тааныштырды..

Тааныштыруу учурунда А.И. Мамбетов жаңы жетекчи Р. Султангазиевди Мекеменин ишинде жаңы информациялык технологияларды (телемедицина, электрондук медициналык китепче ж.б.) колдонууга киргизүүгө приоритет катары көңүлдү топтоп, бул ишти активдештирүүнү суранды. Ошондой эле Иш башкаруучу тейлөөнүн сапатын мындан аркы жакшыртуу үчүн мекемеде ишке ашырылып жаткан бизнес-процесстерди оптималдаштыруу жана модернизациялоо зарылдыгын айтты. Андан тышкары, ар түрдүү инвестицияларды тартууга жана жаңы инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга тапшырма берилди. Иш башкаруучу өзүнүн сөзүнүн аягында коллективге жана жаңы жетекчиге иштерине ийгиликтерди каалады. Коллектив менен жолугушуунун жыйынтыгында А.И. Мамбетов атайын оорукананын комплексин кыдырып карап чыгып, тез арада чечүү зарыл болгон проблемалуу маселелер менен таанышты. Иш башкаруучунун тапшырмасы боюнча кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка которуу үчүн негизги багыттарды аныктоо боюнча иш башталды.