КЕСИПТИК МЫЙЗАМДАР

Жалпы мыйзамдар жана мамлекеттик кызмат жаатындагы мыйзамдар (бардык түзүмдүк бөлүмдөр үчүн)

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү:

Экономика сектору:

Маркетинг жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү :

Протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмү:

Маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмү:

Уюштуруу иштери бөлүмү

Укуктук иштер сектору:

Кадрдык иштер сектору:

Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү:

  • “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”,
  • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”,
  • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары жана Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмүнүн референти - котормочусу үчүн:

  • “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”,
  • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
  • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-июнундагы № 119 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы.