Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын Президенттин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын ишин финансылык камсыздоо милдетин аткарат...

 


  Экономика сектору

Экономика сектору Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө бюджеттик жана атайын сметалык каражаттарды түзүү жана жүргүзүү ишин алып барат...

 

 


Уюштуруу иштери бөлүмү

Уюштуруу иштери бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө Иш башкармасынын милдеттеринин ишке ашышын жана койгон максаттарына жетүүнү камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук базанын үстүнөн иш жүргүзөт...

 Укуктук иштер сектору

Укуктук иштер сектору Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө Иш башкармасынын милдеттеринин ишке ашышын жана койгон максаттарына жетүүнү камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук базанын үстүнөн иш жүргүзөт...

 Кадрдык иштер сектору

Кадрдык иштер сектору Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын максаттары менен милдеттерине, адам ресурстарын башкаруунун пландарына жана заманбап концепцияларына ылайык кадрдык саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу муктаждыгын пландайт...


  Маркетинг жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү

Маркетинг жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнө Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө мамлекеттик сатып алуулардын планын иштеп чыгуу, түзүү жана максималдуу натыйжалуулугун камсыз кылуу милдети жүктөлгөн...

 


Протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмү

Протоколдук иш-чараларды уюштуруу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин мамлекеттик протоколунун чарбалык-техникалык жагынан камсыз кылуу иш аракетин жүргүзөт...

 


Маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмү

Маалыматташтыруу жана телекоммуникация бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн аппараттарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ишин маалыматтык-технологиялык жактан камсыз кылуу милдетин аткарат...

Мамлекеттик компьютердик тармакты эксплуатациялоо боюнча сектор

Оперативдүү полиграфия сектору

 


Курулуш бөлүмү

Курулуш бөлүмү материалдык-техникалык камсыздоону Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жүргүзгөн мамлекеттик административдик имараттарды, социалдык-тиричиликтик багыттагы объекттерди, ден соолукту чыңдоочу мекемелердин жана мамлекеттик органдардын долбоорлоону, курууну, реконструкциялоону жана оңдоону уюштурууну жүзөгө ашыруучу Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат....

 


Мамлекеттик мүлк сектору

Мамлекеттик мүлк сектору мамлекеттик органдарды, мекемелерди жана ишканаларды мамлекеттик имараттарга жана жайларга жайгаштырууну эсепке алууну жана уюштурууну жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат...  

 

 


Материалдык-техникалык камсыздоо бөлүмү

Материалдык-камсыздоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын түзүмүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин, Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн аппараттарынын, Иш башкармасынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу милдетин аткарат...

 

Материалдык камсыздоо сектору


Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү

Бөлүмдүн негизги милдеттери төмөнкүдөй:  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайы Иш башкармасында жана анын ведомстволук уюмдарында бирдиктүү иш кагаздарын жүргүзүү системасын уюштуруу жана камсыздоо; документтердин жана тапшырмалардын аткарылышын контролдоону уюштуруу....