Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын ишине кызыгуу жаратканыңыздар үчүн Сиздерге ыраазычылык билдирем! 


"Типография" МИси

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын алдындагы “Типография” мамлекеттик ишканасы

 

Бишкек, Жумабек көч 46.

тел. +996 (312) 680378

факс. +966 (312) 437577

сайт www.basma.gov.kg

 

 

 

 

Директор
БАКИРОВ Кубаныч Автандилович

   
   
   

Контактные данные:

 

ФИО

Место работы

Номер телефона

1

БАКИРОВ Кубаныч Автандилович

Директор

996 (312) 680378

2

АСАНБЕКОВ Талгат Жумамудунович

Директордун орун басары

 

3

АБДРАИМОВА Зарема Төлөгөновна

Башкы бухгалтер  

 

Ишкананын максаты – китеп-журналдык, гезиттик, этикеткалык жана башка полиграфиялык продукцияларды жасоо жана сатуу жагында коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыруу

Ишкананын ишмердигинин предмети:

  • кызмат адамдарды, Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын, ведомстволук уюмдарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарын басма продукциялары менен камсыз кылуу;
  • Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын, анын ичинде жайылтууга чек коюлган маалыматтарды жана дайындарды, мамлекеттик сырды камтыган укуктук актыларды ыкчам чыгаруу;
  • китеп-журналдык, гезиттик, этикеткалык жана башка полиграфиялык продукцияларды чыгаруу, жасоо жана сатуу;
  • башка редактирлөө, түзөтүү, калыпка келтирүү, басма буюмдарынын макеттерин түзүүнү кошуу менен басма ишмердигинин башка түрлөрү;
  • гезиттерди, журналдарды, китептерди, ноталарды, плакаттарды, жарнама каталогдорду, проспекттерди жана башка жарнамалык буюмдарды, эсепке алуу журналдарды, альбомдорду, жазма китепчелерди, күндөлүктөрдү, өткөрмөлөрдү, бланктарды басма машинкаларды, көчүрүү-көбөйтүү техникаларды, басма жабдууларды,, компьютерлерди жана наар үчүн машиналарды колдонуу менен басмадан чыгаруу.